Vi är ledande på anpassade trygghets- och säkerhetslösningar.

SÄKER INDIVID

Många yrkesgrupper kan plötsligt hamna i en utsatt situation.

HOT & VÅLD. Vissa arbeten medför en ökad risk att utsättas för hot och våld. Det kan vara ensamarbeten där man plötsligt hamnar i en utsatt situation. Eller yrken där hot dessvärre är återkommande inslag. Vi vet att man måste vara förberedd med både kunskap, utbildning och ibland tekniska hjälpmedel för att kunna hantera dessa situationer framgångsrikt.

Vi har mångårig erfarenhet av risk- och behovsanalys. Våra lösningar är alltid anpassade efter arbetsplatsens specifika behov.

SÄKER ARBETSPLATS

Vi gör kommuner, företag och organisationer till tryggare arbetsplatser.

TEKNISKA HJÄLPMEDEL. Bland våra kunder finns flera kommuner. I varje kommun finns olika behov av trygghets- och säkerhetslösningar. Det kan handla om behörighetssystem, intelligent kamerastöd som aktiveras vid behov, övervakning av byggnader med mera. Med rätt val av tekniska hjälpmedel blir personalen, byggnader och lokaler tryggare och säkrare.

Vi har idag samarbetsavtal med över 200 svenska kommuner. Bland kunderna finns också landsting, företag och organisationer.

SÄKER SKOLA

Vi levererar kompletta lösningar för säkra och trygga skolor.

ARBETSRO I SKOLAN. Grundskolor, gymnasier, högskolor och universitet är platser där det rör sig mycket människor. De senaste åren finns ett tydligt ökat behov av olika former av trygghets- och säkerhetslösningar. Det kan handla om t.ex högtalarsystem, ID- och behörighetssystem, shut-downlösningar med mera. En trygg skola skapar trivsel och arbetsro åt alla – både lärare, skolpersonal och elever.

Vi har också projekterat och levererat anpassade säkerhetslösningar åt över 20 förskolor.

6 steg för rätt trygghets- och säkerhetslösning.

1. Analys av arbetsplatsens/personalens behov
2. Anpassad komplett trygghets- och säkerhetspaket
3. Teknisk lösning
4. Personlig utbildning
5. Repetitionsutbildning
6. Löpande uppföljning och support.

EXEMPEL PÅ KUNDER

Idag har vi samarbetsavtal med mer än 200 kommuner.

Exempel på företagskunder…

… och landsting