ARBETSMILJÖ

Ensamarbete och risk för våld och hot i arbetsmiljön

Offentlig Säkerhet har som mål att hjälpa kommuner och företag att öka tryggheten och säkerheten för sina anställda. Som ett led i att nå dom målen jobbar vi ständigt med att utvärdera de hjälpmedel och den senaste tekniken så att vi kan rekommendera våra kunder den bäst lämpade och kostnadseffektiva lösningen. Offentlig Säkerhet använder arbetsmiljöverkets punktlista när vi hjälper kunder med inköp av larmutrustning.

Arbetsmiljöverkets punktlista

  • Tillgänglighet
  • Tillförlitlighet
  • Instruktioner för handhavande
  • Enkel att handha
  • Mottagare av larm
  • Åtgärder vid larm
  • Underhåll och kontroll
  • Positionering, Man Down-funktion
  • Radiotäckning
  • Övningar

Arbetsmiljöverkets inspektioner

Arbetsmiljöverkets genomför inspektionsbesök som syftar till att stärka arbetsplatsens egen förmåga att förebygga risker samtidigt som arbetsgivaren får besked om vad som behöver åtgärdas.

Ett inspektionsbesök på arbetsplatsen är ett viktigt tillfälle för dialog mellan inspektör, arbetsgivare och skyddsombud. Inspektören lyfter fram och åskådliggör de eventuella brister som finns i verksamheten. Inspektören förklarar också vilka de eventuella riskerna är och informerar om vilka regler som gäller. Det innebär att inspektionsbesöket i praktiken ofta får formen av en instruktiv demonstration av åtgärdsbehoven samtidig som arbetsgivaren och skyddsombuden ges möjlighet att ställa frågor så att det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön underlättas.

Offentlig Säkerhet blir ofta kontaktade efter att arbetsmiljöverket varit på besök och i dessa fall hjälper vi kunder med det kartlagda behovet och kommer med en behovsanpassad och kostnadseffektiv lösning. Vår rekommendation är att boka ett möte i förebyggande syfte redan idag.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att reglera arbetsmiljön. Detta gör arbetsmiljöverket genom att b.la. ge ut föreskrifter och allmänna råd som preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsgivare och arbetsmiljön.

Offentlig Säkerhet har specialiserat sig på Arbetsmiljöverkets föreskrift om Ensamarbete, AFS 1982:03  och Arbetsmiljöverkets föreskrift om Våld och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:02.

Offentlig Säkerhet lägger stort fokus på Arbetsmiljöverkets arbete och föreskrifter så vi kan säkerställa att våra kunder har all nödvändig och relevant information. Vi rekommenderar arbetsmiljöverkets kurs om hot och våld på arbetsmiljöverkets hemsida. Kursen är webbaserad, kostnadsfri och tar ca: 10 minuter. Vi rekommenderar denna kurs till samtliga kommuner och företag oavsett var ni befinner er i arbetet med arbetsmiljöfrågor. Arbetsmiljöverkets kurs om hot och våld i arbetsmiljön

Information

Offentlig Säkerhet rekommenderar Arbetsmiljöverkets hemsida. Där kan du ladda ner samtliga föreskrifter och olika broschyrer gällande arbetsmiljö. Dessa kan även beställas kostnadsfritt. Där finns också nyheter, information, checklistor m.m.

Vid frågor från arbetsgivare, skyddsombud eller anställda rörande arbetsmiljö är ni alltid välkomna att kontakta oss på Offentlig Säkerhet, vi nås på telefonnummer 08 – 898 210. För ytterligare information kontakta arbetsmiljöverket som nås på telefonnummer 010 730 90 00.


Kontakta oss