Integritetspolicy

Integritetspolicy och information om användning av cookies

Inledning

Denna integritetspolicy förklarar hur Offentlig Säkerhet behandlar dina personuppgifter. Policyn vänder sig till dig som besöker vår hemsida, har ett konto hos oss eller på annat sätt kommunicerar med oss.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom denna policy noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ner i policyn.

 

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

De personuppgifter som behandlas om dig är

 • uppgifter som du själv lämnar till oss (t.ex. namn och kontaktuppgifter), och
 • uppgifter som skapas genom användandet av våra tjänster (t ex användarnamn, lösenord och utbildningstillfällen), och genom vår användning av cookies, som beskrivs längre ner i denna policy.

 

Vi behandlar dina personuppgifter för att

 • administrera våra kundrelationer, t ex informering och fakturering.
 • kommunicera med dig
 • marknadsföra våra tjänster och produkter, t ex via email och sms
 • förbättra webbplatsen och för att ta fram anonymiserad statistik över hur webbplatsen används
 • förvalta och testa våra IT-system

 

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig och när vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att kunna kommunicera med dig samt att marknadsföra oss och utveckla våra tjänster. Behandlingen av dina personuppgifter är i vissa fall också nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

 

Utlämnande av Dina personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till externa bolag som vi samarbetar. Vi kan även behöva lämna ut uppgifter som myndigheter begär att få del av.

Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning får alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter hos våra samarbetspartners och leverantörer.

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

 

Lagringsperiod

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med vår gallringsrutin.

 

Cookies

Vi använder cookies på denna webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen, analysera besöksmönster samt förbättra webbplatsens funktionalitet och användarens upplevelse av webbplatsen. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen.

Den information som samlas in via cookies på våra webbplatser används endast för våra ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när du stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på din dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

De cookies som används på våra webbplatser beskrivs nedan.

WordPress
Permanent. Mer information finns här: https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
Används för att spara inloggningsinformation (för inloggade användare).
1 år
Google Analytics: _ga
Används för att särskilja användare.
2 år
Google Analytics: _gid
Används för att särskilja användare.
24h
Google Analytics: _gat
Used to throttle request rate.
1 minut
wfvt_ och wordfence_verifiedHuman
Permanent HTTP cookie
Säkerhetsprogram för att hindra hacking av sajten
30 min resp. 1 dag

Om du inte accepterar användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Om din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

 

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna.
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas oss till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Offentlig Säkerhet AB är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som beskrivs i denna integritetspolicy. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon av rättigheterna ovan, vänligen kontakta oss:
Offentlig Säkerhet AB
Greta Garbos väg 13, 5tr
169 40 SOLNA
E-mail: info@offentligsakerhet.com

 

Uppdateringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy uppdaterades senast april 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i policyn kommer vi meddela dig innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.