Lektioner

Slå på och av

För att starta larmet trycker du på Onoff knappen och håller knappen nertryckt tills du får en vibration. Du behöver aldrig stänga av ditt larm. Vi rekommenderar att larmet alltid…

Ladda

Batteriet har en drifttid på 44 timmar när det är fulladdat. Det tar 2-3 timmar att ladda batteriet fullt. Ladda så snart tillfälle ges. Batteriet behöver inte laddas ur mellan varven.…

Laddningsstatus

Nivån ”Dåligt batteri” innebär att det är max 8 timmar kvar innan batteriet är helt urladdat. Observera att larmet drar mer ström när du larmar så tänk på att ha…

Larma

Håll in den stora röda larmknappen tills du får en vibration, det tar 3 sekunder. Larmdosan vibrerar sedan 2 gånger när larmet har skickats till larmcentralen. Det tar ca: 10…

Larmvägar

Ett SMS skickas från larmdosan till larmcentralen när den röda knappen trycks in. Det larm-SMS som skickas går via det mobila GSM-nätet och innehåller aktuell position samt numret på larmdosan.…

Positionering med GPS

Noggrannheten i positioneringen beror på vart du befinner sig. Utomhus är felmarginalen endast ett par meter. Befinner du dig inomhus så skickas den senast sparade positionen vid larm, dvs. den…

Delat larm – flera användare

Är ni flera som använder samma personlarm är det av största vikt att ni har en rutin där man kvitterar ut vem som är användare av larmet. Detta skall göras…

Larm av misstag

Om du av misstag har råkat larma kan du när röstsamtalet kopplats upp meddela att du larmat av misstag. Larmcentralen kommer då be om ert lösenord för att återkalla larmet.…

Larmplan och uppdateringar

Larmplanen är en blankett där uppgifter om användaren eller användarna noteras tillsammans med vilken åtgärdsinstruktion som önskas. Det är viktigt att larmplanen gås igenom noggrant och kontinuerligt uppdateras så att…

Användningsområden

Du kan använda larmet om du blir vittne till en olycka av något slag men då är det viktigt att du så fort röstsamtalet kopplas upp informerar larmoperatören om situationen…

Provlarmning

Innan provlarm Ta en ny GPS-position utomhus – statusindikatorn längst ner till höger ska blinka, då har du en aktuell position. Ring larmcentralen och meddela att du vill provlarma. Ett…

Skötsel och tips!

Garantierna täcker inte ev. fel i efterhand om larmet har skruvats upp av kund. Larmet varnar genom en signal om SIM-kortet har hoppat ur sin position. Tryck då försiktigt tillbaka…

SMS tilläggsinformation

SMS tilläggsinformation används i de fall man ska göra ett besök i en fastighet med flera våningar eller avd. och vill att larmcentralen ska få ytterligare information om vart i…

Inomhuspositionering

Om du befinner dig i närheten av en positionsfyr så känner larmet av det. Statuslampa RF blinkar då grönt. Skulle man i det lägget larma så skickar larmet som vanligt…

Intern larmmottagning

Många kunder bedömer att det är lika viktigt att larmet skickas till kollegor som larmcentral. I det fallet man önskar att larmet även skickas internt så kan en larmmottagare monteras…

Service

Om du har problem med ett larm ska du först kontakta Offentlig Säkerhet på 08-898210. Om det inte går att lösa över telefonen så ska du gå in på https://www.offentligsakerhet.com/service/…

Beställning

För frågor om larmfunktioner och vid tilläggsbeställningar kontakta Offentlig Säkerhet på 08-898210 eller info@offentligsakerhet.com.

Provlarmsdokument

Skriv ut provlarmdokumentet och fyll i datum för provlarm i förväg. Vi rekommenderar att ni provlarmar var tredje månad. Provlarmsdokument