SERVICE

Service

För att en teknisk lösning skall fungera så är en förutsättning att användaren kan handha utrustningen och en annan förutsättning att utrustningen underhålls. Av den anledningen har Offentlig Säkerhet byggt ett kvalitetsprogram runt kompetens och underhåll. I programmet ingår kompetens och underhåll i olika omfattning utifrån era behov och krav.

Service och underhåll

Underhåll bör genomföras kontinuerligt för att förlänga livslängden och optimera driften på er utrustning samt för att ni skall uppfylla eventuella myndighetskrav. Vi genomför förebyggande underhåll av utrustning på plats hos er. Vi erbjuder även jour, garanterad inställelsetid och lokala reservdelslager på plats hos er, allt för att minska administrationen och öka användningen av utrustningen.

Kontakta oss

Vi levererar rätt serviceerbjudande för dig och din verksamhet om du redan har produkter eller vill införskaffa. Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte rörande vårt serviceerbjudande!

Vid serviceärenden vänligen fyll i denna blankett och skicka den till oss: Serviceärende

 

Kontakta oss!