UTBILDNING

Offentlig Säkerhet erbjuder förebyggande hot-och våldsutbildning på plats och som webbutbildning.
Klicka på nedan länk för att logga in och gå vår webbutbildning.

Förebyggande hot- och våldsutbildning

Här får deltagaren en övergripande hot- och våldsutbildning inom bemötandeteknik samt verktyg för att kunna avvärja kritiska situationer. Under utbildningen varvas teori med diskussioner och praktiska övningar. Nedan är ett exempel på hur en utbildning kan se ut. Teori och övningar skräddarsys efter verksamhetens önskemål och behov.

Syfte: Höja förmågan hos personalen att hantera hot- och våldssituationer samt uppfylla arbetsmiljöverkets krav.

Mål: Att genom utbildning, diskussioner samt praktiska övningar öka personalens förmåga att tänka och agera förebyggande. Att hantera och agera i hot- och våldssituationer som kan uppstå på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

 • Vad får vi göra i en hot- och våldssituation enligt lagen?
 • Arbetsmiljölagen och AFS 1993:2 Hot och våld i arbetsmiljön
 • Mental förberedelse
 • Risker
 • Riskinventering och riskanalys
 • Stress och reaktioner
 • Säkerhetstänk (före, under och efter)
 • Genomgång av arbetsplatsen
 • Egna rutiner och handlingsplaner

Praktiska övningar med reflektioner efter varje moment

Exempel på övningsmoment:

 • Hotfull/aggressiv person vid hembesök
 • Hotfull/aggressiv person på kontoret/mottagningen
 • Hotfull/aggressiv person som är synligt påverkad

Sammanfattning av dagen och reflektion kring det vi gjort.

Teknikutbildning personlarm

Den här utbildningen får användaren en grundlig genomgång av larmen som används samt hur larmkedjan fungerar. Vi diskuterar även vad man skall tänka på innan, under och efter larm. Om användare inte känner sig trygga med larmen leder det till att användaren kan avstå från att ha med sig larmen. Det är lika viktigt att larmen fungerar som att personalen har förståelse för tekniken och är trygga i användandet av larm.

Kursinnehåll

 • När ska jag larma?
 • Hur fungerar larmet?
 • Hur fungerar larmkedjan?
 • Hur jobbar en larmcentral?
 • Vad ska jag göra efter att jag har larmat?
 • GPS och GSM
 • Larmknapp
 • Timerlarm
 • Man Down
 • Provlarm
 • Service och support
 • Rutiner
 • Falsklarm

Vi levererar rätt utbildningserbjudande för dig och din verksamhet.
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte rörande vårt utbildningserbjudande!

 

Kontakta oss!