PERSONLARM

Vi på Offentlig Säkerhet har många års erfarenhet av produkter inom området teknisk säkerhet. Vi är en produktoberoende leverantör som anpassar produkter och tjänster utifrån kundens behov och de lagkrav som reglerar kundens verksamhet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Offentlig Säkerhet och våra leverantörer är certifierade enligt gällande lagstiftning utifrån olika kunders behov och krav.

Vill du veta mer? Lämna din e-mailadress eller telefonnummer så kontaktar vi dig.Genom att klicka på skicka accepterar du vår integritetspolicy

Personlarm

SRT306 mobilt personlarm

Nu med möjlighet att inomhuspositionera.
Sveriges mest sålda personlarm. Med ett tryck på larmknappen får larmcentralen information om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören till att rätt hjälpinsatser kommer på plats. En trygg vetskap för utsatta personer.

Mer information

SRT326 personlarm för fast larmadress

Nu med möjlighet att inomhuspositionera.
SRT326 använder sig inte av GPS utan är ett personlarm avsätt för fast larmadress. SRT326 har i övrigt samma funktioner som SRT306. SRT326 används b.la. på kontor, mottagningar och industrier. Denna produkt passar perfekt att ha kopplad till SRT 330 som ett komplett larmsystem för inomhus bruk.

Mer information

Twig Embody

Twig Embody är ett litet och lättanvänt personlarm och har samma funktioner som SRT306. Med ett tryck på larmknappen får larmcentralen information om vem den nödställde är och vilken position personen har. Samtidigt kopplas ett röstsamtal upp och operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas. Beroende på händelseförlopp och förutbestämd larmplan ser operatören till att rätt hjälpinsatser kommer på plats. En trygg vetskap för utsatta personer.

SRT330

SRT330 är en GSM-mottagare som snabbt och tydligt indikerar när ett larm mottas och kan användas tillsammans med SRT306 och SRT326. SRT330 indikerar att ett larm har gått genom skarp ljudsignal och blinkande varningsljus. På en display ser man var larmet kommer ifrån. Mottagna larm kan även vidarebefordras till larmcentral, totalt kan larmet vidarebefordras till 10 mottagare. Denna produkt passar perfekt till socialkontoret och olika typer av boenden där du snabbt kan få kontakt med dina kollegor.

Mer information

Cobs

Det smidiga och driftsäkra personlarmet med inomhuspositionering för kontor och boenden. Med ett tryck på larmknappen får kollegor information om vem den nödställde är och vilken position personen finns på inomhus på kontoret eller boendet.

Samtidigt finns möjligheten att larmet parallellt skickas till larmcentral som får samma information och skickar polis, räddningstjänst, ambulans och/eller väktare utifrån dina behov. En trygghet för utsatta personer

COBS larmsystem kan byggas ut med andra sensorer så som dörrlarm, fönsterlarm, rörelselarm och fasta larmknappar. Dessa lösningar specialanpassas för LSS-boenden, boenden inom äldreomsorg, HVB-boenden med flera.

Larmdisplay där larm vissas

Mer information

OS Track

OS Track är en mobil positioneringstjänst där du kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag. Det är ett snabbt och enkelt sätt att få en översikt över var en saknad person befinner sig. Tjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var enheterna startade och stannade samt hur enheterna har rört sig under en specifik period. Du kan få larm via SMS, mail eller direkt på datorskärmen. Det finns ingen begränsning i antalet mottagare av larm. Med OS Track finns all din information tillgänglig via en personlig inloggning på internet vilket innebär en flexibel lösning som inte kräver underhåll eller uppdateringar från kundens sida.

Alerty Personlarm

Alerty är för dig som vill känna en ökad trygghet i ditt dagliga liv. Alerty hjälper dig på din fritid, i ditt hem, på resan och om du har ett funktionshinder. Alla arbeten är inte säkra och trygga, det finns många yrkesgrupper som arbetar ensamma med riskfyllda uppgifter eller i farliga miljöer. Alerty passar ensamarbetare, hemtjänstpersonal, butiks- och restaurangpersonal, väktare och alla som kan hamna i farliga och riskabla situationer.

Mer information